Tag: 9 Ocak 2024

Online C Programlama Dili Kursu

Bu eğitim programı, katılımcıların öncelikle C programlama dilini kapsamlı bir şekilde öğrenmelerini ve yazılım üretiminde bu dili profesyonel düzeyde kullanma yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Kurs, C programlama dilinin tüm sentaks ve semantik yapısıyla birlikte profesyonel düzeyde kullanımını detaylı bir şekilde öğretmektedir.  Kursun toplam süresi 200 saattir.  Kurs eğitmeni Necati Ergin‘dir.