Yazarın yazıları

Online İleri C++ (Advanced C++) Kursu

Bu kursun amacı C++ programcılarını daha üst bir seviyeye taşımak, onları yeni tekniklerle ve C++17/20/23 gelen araçlar ve kütüphane öğeleri ile tanıştırmak, onların bilgi ve beceri düzeylerini arttırmaktır. Kursun toplam süresi 160 saattir. Kurs eğitmeni Necati Ergin’dir.

Online C++ Programlama Dili Kursu

Bu kurs katılımcıların öncelikle C++ programlama dilini çok iyi öğrenmelerini ve yazılım üretiminde profesyonel düzeyde bu dili kullanma becerisi edinmelerini hedeflemektedir. Kursun toplam süresi 200 saattir. Kurs eğitmeni Necati Ergin‘dir.

Online C Programlama Dili Kursu

Bu eğitim programı, katılımcıların öncelikle C programlama dilini kapsamlı bir şekilde öğrenmelerini ve yazılım üretiminde bu dili profesyonel düzeyde kullanma yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Kurs, C programlama dilinin tüm sentaks ve semantik yapısıyla birlikte profesyonel düzeyde kullanımını detaylı bir şekilde öğretmektedir.  Kursun toplam süresi 200 saattir.  Kurs eğitmeni Necati Ergin‘dir.