inline isim alanları (inline namespaces)

inline isim alanları (inline namespaces) C++11 standartları ile dile eklenmiş bir özellik. Bir isim alanı inline anahtar sözcüğü ile bildirildiğinde bu isim alanı içindeki isimler onu içine alan isim alanı içinde doğrudan görülür hale geliyor:

gibi bir isim alanı kullanımının

gibi bir koda karşılık geldiğini düşünebiliriz. Şimdi de aşağıdaki koda bakalım:

x isimli değişkenin A isim alanı içinde yer alan B isim alanı içinde tanımlandığını görüyorsunuz. B isim alanı inline olarak tanımlandığından main işlevi içinde x ismini

biçiminde kullanabileceğimiz gibi doğrudan

biçiminde de kullanabiliyoruz. Birden fazla isim alanını da inline olarak tanımlamak mümkün:

Yukarıdaki kodda B, C ve D isim alanları inline olarak tanımlandığından main işlevi içinde x ve y isimlerinin doğrudan A ismiyle nitelenerek kullanılması mümkün oluyor.

İyi de, ne işe yarıyor inline isim alanları? inline isim alanlarının sağladığı en önemli avantaj biri sürüm (version) kontrolü. Aşağıdaki koda bakalım:

Networking isim alanı içinde TcpSocket ve UDPSocket sınıfları tanımlanmış. Bu isim alanı içinde tanımlanan bu sınıflar birçok kaynak dosya tarafından kullanılıyor olsun. Şimdi TCPSocket sınıfında yaptığımız bazı geliştirmeler sonucunda yeni bir sınıf oluşturduğumuzu düşünelim. Yani TCPSocket sınıfının ikinci bir sürümünü oluşturduk. Müşteri kodların eski TCPSocket sınıfı yerine yeni TCPSocket sınıfını kullanmalarını istiyoruz. Bunu sağlamaya yönelik birçok seçenek olabilir. Ancak en etkin çözümlerden biri bu sınıfları ayrı birer isim alanı içine koymak:

Ama müşteri kodlar TCPSocket sınıfını

biçiminde niteleyerek kullanıyorlardı değil mi? Müşteri kodları hiç değiştirmeden sürüm geçişini sağlayabilir miyiz? Evet, tahmin edebileceğiniz gibi inline isim alanı burada devreye giriyor. Yeni sürümün yer aldığı Version2 isim alanını inline yapıyoruz:

Artık daha önce eksi sürümü kullanıyor olan müşteri kodlar yeniden derlendiklerinde yeni sürümü kullanıyor olacaklar. inline isim alanları kütüphanenin gerçekleştirimini yapan programcıya varsayılan (default) bir isim alanı belirleme olanağı sağlıyor. Yukarıdaki örnekte, tüm kullanıcı kodların  TCPSocket sınıfının son sürümünü kullanmaları için Version2 isim alanını inline yaptık. Belirli bir nedenden dolayı eski TCPSocket sınıfına geri dönmemiz gerekitse bu kez Version1 isim alanını inline yapabiliriz. İstediğimiz sayıda isim alanını inline yapabiliriz. Örneğin kütüphanemizin 3. sürümünde UDPSocket sınıfının da yenilendiğini düşünelim:

Version3 isim alanı inline olarak tanımlandığından kullanıcı kodlar UDPSocket sınıfının son sürümünü (bu isim alanı içindeki sürümünü) kullanıyor olacaklar. Dilediğimiz zaman bu içsel isim alanını inline olmaktan çıkartıp Version1 isim alanını inline yaparak o sürümdeki sınıfı kullanmaya geri dönebiliriz.

inline anahtar sözcüğünün kullanımını önişlemci koşullu derleme (conditional compiling) komutlarına da bağlayabiliriz:

Yukarıdaki kodda USE_RAW_SOCKETS makrosu tanımlanmamış ise Version3 isim alanı inline yapılmış olacak. Böylece bu isim alanı içindeki UDPSocket sınıfı doğrudan Networking isim alanında görülüyor olacak. Eğer USE_RAW_SOCKETS makrosu tanımlanmış ise bu kez RawUDPSockets isim alanı inline yapılmış olacak. Bu durumda da bu isim alanı içindeki UDPSocket sınıfı doğrudan Networking isim alanında görülüyor olacak. Bir başka deyişle UDPSocket sınıfının hangi sürümünün kullanılacağı USE_RAW_SOCKETS makrosunun tanımlanmış olup olmamasına bağlı.

Share

Necati Ergin

C ve Sistem Programcıları Derneğinde eğitmen olarak çalışıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kod Eklemek İçin Okuyun
Eklemek istediğiniz kodları lütfen aşağıdaki “pre” kodları arasında yazınız.
<pre class="lang:c++ decode:true ">
--yazacağınız kodlar--
</pre>
(buradan kopyalayarak kullanabilirsiniz)