C++ yazıları indeks

ifade değer kategorileri (expression value categories) – 1
constexpr – 1
sağ taraf referansları – 1
sağ taraf referansları – 2
ham string sabitleri (raw string literals)
ikilik değişmezler
override bağlamsal anahtar sözcüğü
final bağlamsal anahtar sözcüğü
işlevlerin aşırı yüklenmesi ne demek?
yüklenmiş işlev çözümlemesinde özel durumlar – 1
yüklenmiş işlev çözümlemesinde özel durumlar – 2
yüklenmiş işlev çözümlemesinde özel durumlar – 3
yüklenmiş işlev çözümlemesinde özel durumlar – 4 (const yüklemesi)
inline koruma makrosu (inline guard macro)
inline isim alanları (inline namespaces)
kopyalamanın eliminasyonu (copy elision) -1
ilk değer verme (initialization) – 1
ilk değer vermeli if deyimi (if statement with initializer)
bir işlev çağrısını yalnızca belirli bir türden argümanla sınırlamak
bileşik türler (aggregates)
constructor tracker (kurucu işlev izleyicisi)
kopyala takas et idiyomu (copy & swap idiom)
işlev try bloğu (function try block)
delege eden kurucu işlev (delegating constructor)
bir sınıfın belirli bir üye işlevine arkadaşlık vermek
auto belirleyicisi
auto geri dönüş değeri türü
decltype işlevi – 1
numaralandırma sınıfları (enum classes)
sınıfların özel işlevlerinin derleyici tarafından yazılması – 1
üye işlev referans niteleyicileri
sınıfın tamamlanmamış türlerden (incomplete type) static veri öğeleri
operator bool işlevi
şablonların özelleştirilmesi (template specialization)
şablon eş isimleri
curiously recurring template pattern – 1
derleme zamanında dizi boyutu
sizeof değerinin derleyici hata mesajından alınması
initializer_list sınıf şablonu
kalıtımla alınan kurucu işlevler
private kalıtımı (private inheritance)
private kalıtımı (private inheritance) – 2
protected kalıtımı (protected inheritance)
lambda ifadeleri (lambda expressions)
türden bağımsız lambdalar (generic lambda)
lambdalarda genelleştirilmiş yakalama (generalized lambda captures)
basic_string sınıf şablonuna genel bir bakış
basic_string sınıfının size_type türü ve const static npos veri öğesi
string sınıfının kurucu işlevleri
string sınıfında silme işlemleri
string’deki tüm karakterler eşsiz mi?
unique_ptr sınıf şablonu – 1
unique_ptr sınıf şablonu – 2
tuple sınıf şablonu
array sınıf şablonu
stack sınıf şablonu
bind işlev uyumlandırıcısı (bind function adaptor)
algoritmaların üye işlevleri çağırması
enable_if
stl bölümleme (partition) algoritmaları
next ve prev algoritmaları
any_of, all_of, none_of algoritmaları
std::rotate algoritması
sözlük üzerinde stl uygulamaları – 1
sözlük üzerinde stl uygulamaları – 2
sözlük üzerinde stl uygulamaları – 3
kapta her bir değerden kaç tane olduğunu saymak
hata güvenliği ve make_unique
C++ temel ilkeleri (C++ core guidelines) – 1
C++ temel ilkeleri – 2 (enum türleri)
1’den 100’e kadar sayıları yazdırmak
C++ primer

Share

Necati Ergin

C ve Sistem Programcıları Derneğinde eğitmen olarak çalışıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kod Eklemek İçin Okuyun
Eklemek istediğiniz kodları lütfen aşağıdaki “pre” kodları arasında yazınız.
<pre class="lang:c++ decode:true ">
--yazacağınız kodlar--
</pre>
(buradan kopyalayarak kullanabilirsiniz)