İleri C++ Kursu

31 Temmuz Salı günü C ve Sistem Programcıları Derneğinde İleri C++ kursu başlıyor. 
Kurs Salı ve Perşembe günleri 19:00-22:00 saatleri arası yapılacak.
Kursun toplam süresi : 120 Saat.
Bu kurs C++ dilinde kod yazan ya da C++ dili hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olan programcılara ve geliştiricilere yönelik. Kurs katılımcılarının derneğimizde verilen “C++ ve Nesne Yönelimli Programlama” kursunu tamamlamış olmaları ya da C++ diline temel düzeyde hakim olmaları gerekiyor. Kursun kapsamı bir hayli geniş.  Hem temel C++ kursunda sınırlı süre nedeniyle göremediğimiz Modern C++’a ilişkin önemli araçlar hem de C++11, C++14 ve C++17 standartları ile dile eklenen önemli kütüphane öğeleri anlatılacak. Kursta ayrıca nesne yönelimli programlamaya ilişkin temel kavramlar, SOLID ilkeleri ve tasarım örüntüleri (design patterns) ve bu örüntülerin C++ dilinde kodlanması ayrıntılı olarak işlenecek. Kurs konularının bazıları aşağıda yer alıyor:

modern C++ (C++11, C++14, C++17)

r value references, move semantics, perfect forwarding

classes & modern C++
– special member functions
– defaulted and deleted functions
– in-class initializers
– delegated constructors
– inherited constructors
– override & final contextual keywords
– enum classes
– constexpr constuctors and member functions

exception safety
-basic, strong & no-fail guarantee
-noexcept

auto type deduction in depth

lambda expressions in depth
– generic lambdas
– lambdas parameters move

more on modern C++
– attributes
– attributes on namespaces
– binary literals
– digit separators
– guaranteed copy elision
– inline namespaces
– inline variables
– init-statements in if/if constexpr/switch
– nested namespace definitions
– raw string literals
– return type deduction
– static_assert
– structural bindings
– user defined literals

more on generic programming
-extern templates
– if constexpr
– variable templates
– variadic templates
– forwarding references
– std::move & std::forward
– fold expressions
– std::type_traits

dynamic objects and dynamic memory management
– new & delete operators
– overloading operator new & operator delete functions
– sized deallocations
– std::allocator

smart pointer classes
std::shared_ptr
std::unique_ptr
std::weak_ptr

basic concepts of O.O.P.

SOLID principles

class relations

design patterns (gof patterns and C++ implementations)
– creational patterns
– structural patterns
– behavioral patterns

frequently used C++ idioms

more on standard library
– new algorithms
– std::any
– std:.array
– std::bind
– std::chrono
– std::file_system
– std::function
– std::initializer_list
– std::optional
– std::random
– std::ratio
– std::ref & std::cref
– std::regex
– std::string_view
– std::tuple
– std::variant

Share

Necati Ergin

C ve Sistem Programcıları Derneğinde eğitmen olarak çalışıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kod Eklemek İçin Okuyun