C çalışma soruları – 47 (süper asallar)

Bir tamsayının süper asal (super prime) olup olmadığını test eden

işlevinin kodunu yazınız.
Süper asal nedir?
Bu sayılara asal indeksli asal sayılar (prime indexed primes) da denilmektedir. Tüm asal sayıların 1 değerinden başlayarak indekslendiğini düşünelim:

Eğer bir asal sayının indeksi de (yani kaçıncı asal sayı olduğunu gösteren tamsayı da ) asal ise bu asal sayı bir süper asaldır. Örneğin yukarıdaki tabloda yer alan 3 (2 indeksli), 5 (3 indeksli), 11 (5 indeksli) ve 17 (7 indeksli) süper asal sayılardır.

Yazdığınız işlev kodunu aşağıdaki süper asal sayılarla test edebilirsiniz:

Share

Necati Ergin

C ve Sistem Programcıları Derneğinde eğitmen olarak çalışıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kod Eklemek İçin Okuyun
Eklemek istediğiniz kodları lütfen aşağıdaki “pre” kodları arasında yazınız.
<pre class="lang:c++ decode:true ">
--yazacağınız kodlar--
</pre>
(buradan kopyalayarak kullanabilirsiniz)