sınıfların özel işlevlerinin derleyici tarafından yazılması – 1

C++ dilinin en karmaşık ve en fazla öğrenme zorluğu içeren araçlarından biri sınıfların özel işlevleri (special members)C++11 standartlarına göre sınıfların 6 özel işlevi var. Peki sınıfların bu işlevlerini özel yapan ne? Bu işlevlerin yazılması derleyiciye bırakılabiliyor. Yani yeterli koşullar oluştuğunda derleyici bizim adımıza sınıfın özel işlevlerini yazabiliyor. Önce sınıfların bu özel işlevlerini listeleyelim:

Yukarıdaki özel işlevlerden herhangi biri aşağıdaki durumlardan birinde olabilir.
a) Hiç bildirilmeyebilir (not declared). Bu durumda söz konusu işlev yoktur.
b) Derleyici tarafından örtülü olarak bildirilebilir (implicitly declared). Bu durum söz konusu işlevin derleyici tarafından default edilmesi ya da delete edilmesi ile mümkündür.
c) Programcı tarafından bildirilebilir (user declared). Bu durum söz konusu işlevin programcı tarafından bildirilmesi, tanımlanması, default edilmesi ya da delete edilmesi ile mümkündür.
Aşağıda A isimli bir sınıfın varsayılan kurucu işlevinin (default constructor) programcı tarafından bildirilme senaryoları gösteriliyor:

//1 Sınıfın varsayılan kurucu işlevi programcı tarafından sınıf tanımı içinde bildirilmiş ancak işlevin tanımı kod dosyasına bırakılmış.
//2 Sınıfın varsayılan kurucu işlevi programcı tarafından sınıf tanımı içinde inline olarak tanımlanmış.
//3 Sınıfın varsayılan kurucu işlevi programcı tarafından default edilmiş.
//4 Sınıfın varsayılan kurucu işlevi programcı tarafından delete edilmiş.

Bir özel işlevin hiç bildirilmemesi (not declared) ile delete edilmesi (deleted) aynı şey değildir.
Bildirilmeyen bir işlev olmayan bir işlevdir, yoktur. Bildirilmeyen işlevler işlev yükleme çözümlemesine (function overload resolution) dahil edilmezler. delete edilen işlevler ise bildirilmişlerdir; işlev yükleme çözümlemesine dahil edilirler. Ancak delete edilmiş bir işleve bağlanmış bir çağrı sentaks hatası oluşturur. Aradaki farkı gösteren bir örnek verelim:

Yukarıda A isimli bir sınıf için varsayılan kurucu işlev bildirilmemiş. Sınıfta değişken sayıda parametreli (variadic) bir kurucu işlev şablonu (template) bildirildiğini görüyorsunuz. Varsayılan kurucu işlevin çağrılması gereken bir durumda, derleyici bu şablondan hareketle varsayılan kurucu işlevin kodunu yazar. Şimdi de aşağıdaki tanıma bakalım:

Burada ise A sınıfının varsayılan kurucu işlevi delete edilmiş. Bu işlev var ve işlev yüklenmesi çözümlenmesine dahil edilir. Ancak bu işleve yapılan bir çağrı sentaks hatası olarak kabul edilir. Bu durumda A sınıfı türünden bir nesnenin varsayılan şekilde hayata getirilmesi artık mümkün değildir.

Peki hangi durumlarda özel işlevler derleyici tarafından örtülü (implicit) olarak bildirilirler?
Bir sınıf için ne bir özel işlev ne de bir (özel olmayan) kurucu işlev bildirilmiş ise sınıfın tüm özel işlevleri default edilmiş olur. Yani

gibi sınıf tanımı ile

yukarıdaki gibi bir sınıf tanımı birbirine eşdeğerdir. Bir başka deyişle bu durumda sınıfın tüm özel işlevleri derleyici tarafından örtülü olarak bildirilir.

Eğer programcı tarafından sınıf için özel olmayan bir kurucu işlev bildirilirse bu durumda derleyici, varsayılan kurucu işlev dışında tüm işlevleri default eder.

gibi bir sınıf tanımı ile

yukarıdaki gibi bir sınıf tanımı birbirine eşdeğerdir.

Programcı tarafından bir varsayılan kurucu işlevin bildirilmesi durumunda yine diğer tüm özel işlevler derleyici tarafından default edilir.

gibi bir sınıf tanımı ile

yukarıdaki gibi bir sınıf tanımı birbirine eşdeğerdir.

Eğer programcı tarafından sınıfın sonlandırıcı işlevi bildirilirse derleyici sınıfın taşıma işlevleri (move members) dışındaki tüm özel işlevlerini default eder.

gibi bir sınıf tanımı ile

yukarıdaki gibi bir sınıf tanımı birbirine eşdeğerdir. Bu durumda sınıfın taşıma işlevleri bildirilmemiş durumdadır. Aslına bakılırsa sonlandırıcı işlevin bildirilmesi durumunda derleyicinin sınıfın kopyalayan işlevlerini default etmesi doğru sayılmamalıdır. Eğer programcı sınıfın sonlandırıcı işlevini bildirmişse muhtemelen sınıfın kopyalayan işlevlerinin de programcı tarafından yazılması için bir gereklilik söz konusudur. Bu yüzden bu durum C++11 standartlları tarafından eskimiş (deprecated) olarak değerlendirilmektedir. Gelecekteki standartlarda bu kuralın değiştirilrmesi gündemdedir. Yani programcı tarafından bir sonlandırıcı işlevin bildirilmesi durumunda gelecekteki standartlara göre, derleyici ileride bu durumda sınıfın kopyalayan işlevlerini de default etmeyecektir.

Eğer programcı tarafından sınıfın kopyalayan kurucu işlevi bildirirse derleyici sınıfın kopyalayan atama işlevini ve sonlandırıcı işlevlerini default eder. Bu durumda sınıfın varsayılan kurucu işlevi ve taşıyan işlevleri bildirilmemiş durumdadır.

gibi bir sınıf tanımı ile

yukarıdaki gibi bir sınıf tanımı birbirine eşdeğerdir.
Eğer programcı tarafından sınıfın kopyalayan atama işlevi bildirilirse derleyici sınıfın varsayılan kurucu işlevini, kopyalayan kurucu işlevini ve sınıfın sonlandırıcı işlevini default eder. Bu durumda sınıfın ve taşıyan işlevleri yine bildirilmemiş durumdadır.

gibi bir sınıf tanımı ile

yukarıdaki gibi bir sınıf tanımı birbirine eşdeğerdir.

Eğer programcı tarafından sınıfın taşıyan kurucu işlevi bildirilirse derleyici yalnızca sınıfın sonlandırıcı işlevini default eder. Bu durumda sınıfın kopyalayan işlevleri (copy members) derleyici tarafından delete edilir. Sınıfın kurucu işlevi ve sınıfın taşıyan atama işlevi ise bildirilmemiş durumdadır.

gibi bir sınıf tanımı ile

yukarıdaki gibi bir sınıf tanımı birbirine eşdeğerdir.
Eğer programcı tarafından sınıfın taşıyan atama işlevi bildirilirse derleyici sınıfın varsayılan kurucu işlevini ve sınıfın sonlandırıcı işlevini default eder. Bu durumda yine sınıfın kopyalayan işlevleri derleyici tarafından delete edilir. Sınıfın taşıyan kurucu işlevi ise bildirilmemiş durumdadır.

gibi bir sınıf tanımıyla

yukarıdaki gibi bir sınıf tanımı eşdeğerdir.
Nesneleri taşınabilir fakat kopyalanamaz bir sınıf oluşturmak için sınıfın taşıyan işlevlerini bildirmemiz yeterlidir. Bu durumda derleyici sınıfın kopyalama işlevlerini delete edeceğinden sınıf nesnelerinin kopyalanmasına neden olan durumlarda sentaks hatası oluşur.

Buraya kadar derleyicinin hangi koşullarda sınıfın özel işlevlerini içsel olarak oluşturduğunu inceledik. Peki ya derleyicinin bu özel işlevleri oluşturmasını engelleyen bir durum söz konusu ise ne olacak? Bu durumda derleyici yazması gereken işlevi delete eder. Yani default edilmiş bir özel işlev derleyicinin bu işlevi yazmaması durumunda derleyicinin delete ettiği bir işleve dönüşür. Derleyicinin özel bir işlevi yazamaması farklı nedenlerle söz konusu olabilir:

Derleyicinin sınıfın varsayılan kurucu işlevini delete etmesi

a) Derleyicinin varsayılan kurucu işlevi yazması sürecinde, sınıfın başka bir sınıf türünden öğesinin ya da taban sınıf alt nesnesinin varsayılan kurucu işlevine yaptığı çağrı, bu işlevin delete edilmiş olması ya da bu işlevin ilgili sınıfın private bölümünde olması nedeniyle erişilmez durumda olması ya da bu işlevin var olmaması nedeniyle geçersiz durumuna düşüyorsa derleyici yazması gereken varsayılan kurucu işlevi delete eder.
b) Sınıfın başka sınıf türünden static olmayan bir veri öğesinin ya da sınıfın taban sınıfının sonlandırıcı işlevi delete edilmiş ise ya da erişilemez durumda ise derleyici yazması gereken varsayılan kurucu işlevi delete eder.
c) Yine sınıfın static olmayan bir veri öğesinin const ya da referans olması durumunda, bu öğeye sınıf içinde ilk değer verilmemiş ise derleyici yazması gereken varsayılan kurucu işlevi delete eder.

Derleyicinin sınıfın sonlandırıcı işlevini delete etmesi

Derleyicinin bir sınıf için sonlandırıcı işlevi yazması sürecinde, sınıfın başka sınıf türünden static olmayan bir veri öğesinin ya da sınıfın taban sınıfının sonlandırıcı işlevine yaptığı çağru, söz konusu işlevin delete edilmiş olması ya da erişilemez durumda olması yüzünden sentaks hatası durumuna düşüyor ise, derleyici yazması gereken sonlandırıcı işlevi delete eder.

Derleyicinin sınıfın kopyalayan kurucu işlevini delete etmesi

a) Derleyicinin kopyalayan kurucu işlevi yazması sürecinde, sınıfın başka bir sınıf türünden static olmayan bir veri öğesinin ya da taban sınıf alt nesnesinin kopyalayan kurucu işlevine yaptığı çağrı, bu işlevin delete edilmiş olması ya da bu işlevin ilgili sınıfın private bölümünde olması nedeniyle erişilmez durumda olması nedeniyle geçersiz durumuna düşüyorsa derleyici yazması gereken kopyalayan kurucu işlevi delete eder.
b) Sınıfın başka sınıf türünden static olmayan bir veri öğesinin ya da sınıfın taban sınıfının sonlandırıcı işlevi delete edilmiş ise ya da erişilemez durumda ise derleyici yazması gereken kopyalayan kurucu işlevi delete eder.

Derleyicinin sınıfın kopyalayan atama işlevini delete etmesi

a) Derleyicinin kopyalayan atama işlevini yazması sürecinde, sınıfın başka bir sınıf türünden öğesinin ya da taban sınıf alt nesnesinin kopyalayan atama işlevine yaptığı çağrı, bu işlevin delete edilmiş olması ya da bu işlevin ilgili sınıfın private öğesi olması yüzünden geçersiz durumuna düşüyorsa derleyici yazması gereken kopyalayan atama işlevini delete eder.
b) Snıfın static olmayan bir veri öğesinin const ya da referans olması durumunda, derleyici yazması gereken kopyalayan atama işlevini delete eder.

Derleyicinin sınıfın taşıyan kurucu işlevini delete etmesi

Derleyicinin sınıfın taşıyan kurucu işlevini yazması sürecinde, sınıfın başka bir sınıf türünden static olmayan bir veri öğesinin ya da taban sınıf alt nesnesinin taşıyan kurucu işlevine yaptığı çağrı, söz konusu işlevin delete edilmiş
olması ya da söz konusu işlevin ilgili sınıfın private bölümünde olması nedeniyle erişilmez durumda olması ya da bu işlevin var olmaması nedeniyle geçersiz durumuna düşüyorsa, derleyici yazması gereken taşıyan kurucu işlevi delete eder.
Derleyici tarafından delete edilmiş sınıfın taşıyan kurucu işlevi yüklenmiş işlev çözümlenmesi sürecine katılmaz, yani bildirilmemiş olarak ele alınır.

Derleyicinin sınıfın taşıyan atama işlevini delete etmesi

a) Derleyicinin sınıfın taşıyan atama işlevini yazması sürecinde, sınıfın başka bir sınıf türünden öğesinin ya da taban sınıf alt nesnesinin taşıyan atama işlevine yaptığı çağrı, söz konusu işlevin delete edilmiş olması ya da söz konusu işlevin ilgili sınıfın private öğesi olması yüzünden geçersiz durumuna düşüyorsa derleyici yazması gereken taşıyan atama işlevini delete eder.
b) Sınıfın static olmayan bir veri öğesinin const ya da referans olması durumunda, derleyici yazması gereken taşıyan atama işlevini delete eder.
Derleyici tarafından delete edilmiş sınıfın taşıyan atama işlevi yüklenmiş işlev çözümlenmesi sürecine katılmaz, yani bildirilmemiş olarak ele alınır.

Derleyicinin özel işlevleri delete etmesine örnekler verelim:

Yukarıdaki kodda A sınıfının Member sınıfı türünden bir öğeye sahip olduğunu görüyorsunuz. Member sınıfının varsayılan kurucu işlevi Member sınıfının private bölümünde bildirilmiş. main işlevi içinde A sınıfı türünden bir nesne tanımlanıyor. Derleyicinin bu durumda A sınıfının varsayılan kurucu işlevini içsel olarak tanımlaması gerekiyor. Bu işlevin tanımında derleyicinin m veri öğesi için Member sınıfının private varsayılan kurucu işlevine çağrı yapması gerekiyor. Bu durum geçersiz olduğu için derleyici A sınıfının varsayılan kurucu işlevini delete eder. Yukarıdaki kod için kullandığım derleyicinin verdiği hata iletisi şu oldu:

Şimdi de aşağıdaki koda bakalım:

A sınıfının mcx isimli veri öğesinin const olarak bildirildiğini görüyorsunuz. main işlevi içinde iki A nesnesi birbirine atanıyor. Derleyicinin yazması gereken kopyalayan atama operatör işlevi const bir veri öğesine atama yapmak geçerli olmadığından derleyici tarafından delete edilir. Yukarıdaki kod için kullandığım derleyicinin hata iletisi şöyleydi:

Sınıfın taşıyan kurucu işlevi ya da taşıyan atama işlevi derleyici tarafından yazılamadığı için delete edilirse hiç bildirilmemiş olarak ele alınır. Aşağıdaki koda bakalım:

main işlevi içinde tanımlanan A sınıfı türünden a2 isimli nesneye bir sağ tarafı değeri ifadesi ile ilk değer veriliyor. Bu durumda a2 nesnesi için sınıfın taşıyan kurucu işlevinin çağrılması gerekiyor. Derleyici tarafından yazılacak olan A sınıfının taşıyan kurucu işlevi A sınıfının veri öğesi olan Member türünden m‘nin taşınamaması yüzünden delete ediliyor. Bu durumda derleyici tarafından delete edilmiş A sınıfının taşıyan kurucu işlevi bildirilmemiş olarak ele alınıyor ve a2 sınıf nesnesi için sınıfın kopyalayan kurucu işlevi işlevi çağrılıyor.
Özel işlevler hakkında bir noktayı daha vurgulayalım: Sınıfın taşıyan işlevleri olmayabilir ama bir sınıfın kopyalayan işlevleri her zaman vardır. Bir sınıfın kopyalayan işlevleri ya programcı tarafından bildirilir ya derleyici tarafından default edilir ya da derleyici tarafından delete edilir.

Kaynak: Everything You Ever Wanted to Know About Move Semantics, Howard Hinnant, Accu 2014

Share

Necati Ergin

C ve Sistem Programcıları Derneğinde eğitmen olarak çalışıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kod Eklemek İçin Okuyun
Eklemek istediğiniz kodları lütfen aşağıdaki “pre” kodları arasında yazınız.
<pre class="lang:c++ decode:true ">
--yazacağınız kodlar--
</pre>
(buradan kopyalayarak kullanabilirsiniz)